Marş motorlarının komütatörleri

  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Bosch
  Lamel sayısı [ qty ] : 29, I.D.1 [ mm ] : 22.10, Rotor çapı [ mm ] : 75.00, H.1 [ mm ] : 53.00
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Bosch
  Lamel sayısı [ qty ] : 29, Rotor çapı [ mm ] : 74.00, H.1 [ mm ] : 52.00
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Bosch
  Lamel sayısı [ qty ] : 33, I.D.1 [ mm ] : 18.80, Rotor çapı [ mm ] : 69.00, H.1 [ mm ] : 42.00
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Bosch
  Lamel sayısı [ qty ] : 19, I.D.1 [ mm ] : 12.00, Rotor çapı [ mm ] : 49.00, H.1 [ mm ] : 35.60
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 12.00, Rotor çapı [ mm ] : 48.40, H.1 [ mm ] : 42.70
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Elmot
  Lamel sayısı [ qty ] : 27, I.D.1 [ mm ] : 17.00, Rotor çapı [ mm ] : 45.50, H.1 [ mm ] : 43.00
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: Elmot
  Lamel sayısı [ qty ] : 33, I.D.1 [ mm ] : 17.00, Rotor çapı [ mm ] : 45.60, H.1 [ mm ] : 42.70
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for:
  Kategori: Marş motorlarının komütatörleri Replacement for: