Marş motoru kavramaları

Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for:
Diş sayısı [ qty ] : 19, Freze sayısı [ qty ] : 7, Küçük dişli çapı [ mm ] : 72.00, O.D.2 [ mm ] : 20.80, Uzunluk [ mm ] : 128.70, Devir : CW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Bosch
Freze sayısı [ qty ] : 16, Aks [ mm ] : 13.50, Küçük dişli çapı [ mm ] : 45.00, Uzunluk [ mm ] : 98.40, Devir : ACW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Bosch
Freze sayısı [ qty ] : 16, Aks [ mm ] : 13.50, Küçük dişli çapı [ mm ] : 50.70, Uzunluk [ mm ] : 98.00, Devir : ACW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Bosch
Freze sayısı [ qty ] : 7, Küçük dişli çapı [ mm ] : 72.70, Uzunluk [ mm ] : 127.60, Devir : CW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Bosch
Freze sayısı [ qty ] : 16, Aks [ mm ] : 13.60, Küçük dişli çapı [ mm ] : 50.20, Uzunluk [ mm ] : 90.60, Devir : CW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Bosch
Diş sayısı [ qty ] : 19, Freze sayısı [ qty ] : 7, Küçük dişli çapı [ mm ] : 20.90, O.D.2 [ mm ] : 72.50, Uzunluk [ mm ] : 130.00, Devir : CW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Hitachi
Diş sayısı [ qty ] : 41, Küçük dişli çapı [ mm ] : 52.90, Uzunluk [ mm ] : 50.00
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for:
Diş sayısı [ qty ] : 41, Freze sayısı [ qty ] : 10, Aks [ mm ] : 12.00, Küçük dişli çapı [ mm ] : 53.00, Uzunluk [ mm ] : 50.00, Devir : CW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for: Mitsubishi
Freze sayısı [ qty ] : 5, Küçük dişli çapı [ mm ] : 55.30, Uzunluk [ mm ] : 91.50, Devir : CW
Kategori: Marş motoru kavramaları Replacement for:
Diş sayısı [ qty ] : 26, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 67.50, O.D.2 [ mm ] : 18.80, Uzunluk [ mm ] : 134.00, Devir : CW