Marş motoru otomatlarının unsurları

Kategori: Marş motoru otomatları kapakları Replacement for: Bosch
dış çap [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3
Kategori: Marş motoru otomatları kapakları Replacement for: Bosch
dış çap [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4
Kategori: Marş motoru otomatları kapakları Replacement for: Bosch
dış çap [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Kategori: Marş motoru seyyar bağlama unsurları Replacement for: Bosch
Kategori: Marş motoru otomatları cıvataları Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Kategori: Marş motoru otomatları aralayıcıları Replacement for: Bosch
iç çap [ mm ] : 8.00, dış çap [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
Kategori: Marş motoru otomatları aralayıcıları Replacement for: Bosch
iç çap [ mm ] : 8.00, dış çap [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
Kategori: Marş motoru otomatları aralayıcıları Replacement for: Bosch
iç çap [ mm ] : 8.00, dış çap [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
Kategori: Marş motoru otomatları kapakları Replacement for: Bosch
dış çap [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Kategori: Marş motoru otomatları mahfazaları Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 77.00, W. [ mm ] : 110.50, L. [ mm ] : 150.00