Marş motoru pinyonlari ile kavramalar

Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Bosch
Diş sayısı [ qty ] : 12, Freze sayısı [ qty ] : 7, Küçük dişli çapı [ mm ] : 72.50, O.D.2 [ mm ] : 45.00, Uzunluk [ mm ] : 127.50, Devir : CW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Bosch
Diş sayısı [ qty ] : 13, Freze sayısı [ qty ] : 16, Aks [ mm ] : 13.50, Küçük dişli çapı [ mm ] : 50.60, O.D.2 [ mm ] : 34.30, Uzunluk [ mm ] : 98.70, Devir : ACW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Bosch
Diş sayısı [ qty ] : 13, Freze sayısı [ qty ] : 16, Aks [ mm ] : 13.50, Küçük dişli çapı [ mm ] : 50.00, O.D.2 [ mm ] : 34.00, Uzunluk [ mm ] : 98.70, Devir : ACW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Bosch
Diş sayısı [ qty ] : 13, Freze sayısı [ qty ] : 16, Aks [ mm ] : 13.50, Küçük dişli çapı [ mm ] : 52.40, O.D.2 [ mm ] : 34.10, Uzunluk [ mm ] : 100.30, Devir : ACW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Delco
Diş sayısı [ qty ] : 10, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 61.40, O.D.2 [ mm ] : 40.00, Uzunluk [ mm ] : 131.00, Devir : CW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Delco
Diş sayısı [ qty ] : 11, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 72.80, O.D.2 [ mm ] : 55.70, Uzunluk [ mm ] : 143.80, Devir : CW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Delco
Diş sayısı [ qty ] : 12, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 73.90, O.D.2 [ mm ] : 43.70, Uzunluk [ mm ] : 140.20, Devir : CW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Delco
Diş sayısı [ qty ] : 12, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 46.00, Uzunluk [ mm ] : 144.00, Devir : CW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Delco
Diş sayısı [ qty ] : 11, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 72.90, O.D.2 [ mm ] : 52.50, Uzunluk [ mm ] : 140.30, Devir : CW
Kategori: Marş motoru pinyonlari ile kavramalar Replacement for: Delco
Diş sayısı [ qty ] : 10, Freze sayısı [ qty ] : 6, Küçük dişli çapı [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 40.00, Uzunluk [ mm ] : 144.50, Devir : CW